Trang chủ » Tư vấn luật » Hôn nhân, Thừa kế

#297 26/09/23

Tham gia: 09/09/14
Gửi tin nhắn

cha mẹ tặng tài sản cho con

Nhờ luật sư tư vấn giúp tôi!!
Cha mẹ tôi muốn chuyển quyền sở hữu cho tôi với phần đất có tổng diện tích là 674.8m2, trong đó có diện tích đất xây dựng là 435.7m2, diện tích đất ở là 239.1m2
http://[URL=http://www.uphinhnhanh.com/view-40446441984IMG_20140909_134757.jpg][img]http://www.uphinhnhanh.com/images/40446441984IMG_20140909_134757_tn.jpg[/img][/URL]
bản đồ
http://[URL=http://www.uphinhnhanh.com/view-90277652102IMG_20140909_135210.jpg][img]http://www.uphinhnhanh.com/images/90277652102IMG_20140909_135210_tn.jpg[/img][/URL]
thuế nhà đất tôi điều nộp đầy đủ nhưng do có phần diện tích dất ở ( 239.1m2) khi vẽ bản đồ (2004) chỉ dựng máy tôn và đất trống, nay (2014) thì đã xây dựng iot cho thuê trong diện tích đất ở này (239.1m2).
khi tôi tối phường xã để làm thủ tục chuyển nhượng phần đất trên sang cho tôi đứng tên, thì được bên địa chính thông báo cho tôi như sau:
http://[URL=http://www.uphinhnhanh.com/view-10323627129IMG_20140909_135345.jpg][img]http://www.uphinhnhanh.com/images/10323627129IMG_20140909_135345_tn.jpg[/img][/URL]

cán bộ địa chính yêu cầu xử phạt hành chính. vậy luật sư cho tôi hỏi:
nếu xử phạt hành chính thì tôi phải nộp phạt là bao nhiêu và khi nộp phạt xong thì thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất sang tên tôi có được chưa hay còn làm những thủ tục nào khác nữa

#297 #203 09/09/14

Tham gia: 09/09/14
Gửi tin nhắn

Re:cha mẹ tặng tài sản cho con

Nhờ luật sư tư vấn giúp tôi!!
Cha mẹ tôi muốn chuyển quyền sở hữu cho tôi với phần đất có tổng diện tích là 674.8m2, trong đó có diện tích đất xây dựng là 435.7m2, diện tích đất ở là 239.1m2
http://<a href="http://www.uphinhnhanh.com/view-105096473721IMG_20140909_134757.jpg" target="_blank"><img src="http://www.uphinhnhanh.com/images/105096473721IMG_20140909_134757_tn.jpg" alt="FREE photo hosting by Up hinh, up hinh nhanh, up hinh len mang, up hinh len blog, up hinh facebook, up hinh fb, up hinh len web, up hinh dep, hinh hot girl"></a>

http://<a href="http://www.uphinhnhanh.com/view-38259346764IMG_20140909_135210.jpg" target="_blank"><img src="http://www.uphinhnhanh.com/images/38259346764IMG_20140909_135210_tn.jpg" alt="FREE photo hosting by Up hinh, up hinh nhanh, up hinh len mang, up hinh len blog, up hinh facebook, up hinh fb, up hinh len web, up hinh dep, hinh hot girl"></a>

thuế nhà đất tôi điều nộp đầy đủ nhưng do có phần diện tích dất ở ( 239.1m2) khi vẽ bản đồ (2004) chỉ dựng máy tôn và đất trống, nay (2014) thì đã xây dựng iot cho thuê trong diện tích đất ở này (239.1m2).
khi tôi tối phường xã để làm thủ tục chuyển nhượng phần đất trên sang cho tôi đứng tên, thì được bên địa chính thông báo cho tôi như sau:

http://<a href="http://www.uphinhnhanh.com/view-10144874869IMG_20140909_135345.jpg" target="_blank"><img src="http://www.uphinhnhanh.com/images/10144874869IMG_20140909_135345_tn.jpg" alt="FREE photo hosting by Up hinh, up hinh nhanh, up hinh len mang, up hinh len blog, up hinh facebook, up hinh fb, up hinh len web, up hinh dep, hinh hot girl"></a>

 

cán bộ địa chính yêu cầu xử phạt hành chính. vậy luật sư cho tôi hỏi:
nếu xử phạt hành chính thì tôi phải nộp phạt là bao nhiêu và khi nộp phạt xong thì thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất sang tên tôi có được chưa hay còn làm những thủ tục nào khác nữa

#297 #204 09/09/14

Tham gia: 09/09/14
Gửi tin nhắn

Re:cha mẹ tặng tài sản cho con

úp ảnh không được vậy admin

#297 #205 17/09/14

Tham gia: 17/02/14
Gửi tin nhắn

Re:cha mẹ tặng tài sản cho con

Chào bạn!

         Việc xử phạt vi phạm hành chính chỉ được thực hiện khi có hành vi vi phạm và còn thời hiệu xử phạt. Nếu hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính thì không được xử phạt nhưng được áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.
Bạn tham khảo mức xử phạt quy định tại Nghị định số 121/2013/NĐ-CP của Chính Phủ. Theo quy định pháp luật hiện hành thì thời hiệu xử lý vi phạm hành chính là 01 năm.
Luật xử lý vi phạm hành chính quy định về thời hiệu xử lý vi phạm như sau:
Điều 6. Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính
1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau:
a) Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, trừ các trường hợp sau:
Vi phạm hành chính về kế toán; thủ tục thuế; phí, lệ phí; kinh doanh bảo hiểm; quản lý giá; chứng khoán; sở hữu trí tuệ; xây dựng; bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, hải sản; quản lý rừng, lâm sản; điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước; thăm dò, khai thác dầu khí và các loại khoáng sản khác; bảo vệ môi trường; năng lượng nguyên tử; quản lý, phát triển nhà và công sở; đất đai; đê điều; báo chí; xuất bản; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa; sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả; quản lý lao động ngoài nước thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 02 năm.
Vi phạm hành chính là hành vi trốn thuế, gian lận thuế, nộp chậm tiền thuế, khai thiếu nghĩa vụ thuế thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về thuế;
b) Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được quy định như sau:
Đối với vi phạm hành chính đã kết thúc thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm.
Đối với vi phạm hành chính đang được thực hiện thì thời hiệu được tính từ thời điểm phát hiện hành vi vi phạm;
c) Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân do cơ quan tiến hành tố tụng chuyển đến thì thời hiệu được áp dụng theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này. Thời gian cơ quan tiến hành tố tụng thụ lý, xem xét được tính vào thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.
d) Trong thời hạn được quy định tại điểm a và điểm b khoản này mà cá nhân, tổ chức cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt.
2. Thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính được quy định như sau:
a) Thời hiệu áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn là 01 năm, kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 90; 06 tháng, kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 90 hoặc kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối một trong những hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều 90; 03 tháng, kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 90 của Luật này;
b) Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng là 01 năm, kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 92; 06 tháng, kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 92 hoặc kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối một trong những hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 92 của Luật này;
c) Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc là 01 năm, kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối một trong các hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 94 của Luật này;
d) Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là 03 tháng, kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 96 của Luật này.
 

Tư vấn của luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư:

võ hoàng tuấn
Đang cập nhật chữ ký !

Trả lời nhanh