dương ninh - duongninh

Thông tin cơ bản:

Họ tên dương ninh
Xưng hô Ông
Ngày sinh 3/5/1998
Tỉnh thành Bắc Giang
Website
Email ninhduong35841998@gmail.com
Điện thoại di động 01649042284
Điện thoại cố định 01649042284
Địa chỉ
Đặt Câu Hỏi Với Luật Sư

Học vấn & Nghề nghiệp:

Đại học
Trung học
Nghề nghiệp

Sở thích:

Giới thiệu về bản thân:

Chữ ký:

Notice (8): Undefined variable: user_login [APP/View/Elements/sidebar-left.ctp, line 75]"/>

Thông tin cá nhân

Chờ tư vấn 0

Đã tư vấn 1

Tổng số bài viết 1

Notice (8): Undefined variable: user_login [APP/View/Elements/sidebar-left.ctp, line 87]" title="Chat luật sư">