Nguyễn Bảo Trung - Baotrung123

Thông tin cơ bản:

Họ tên Nguyễn Bảo Trung
Xưng hô Ông
Ngày sinh 20/8/1991
Tỉnh thành Hà Nội
Website
Email trung90.ussh@gmail.com
Điện thoại di động 0906215689
Điện thoại cố định
Địa chỉ Cầu Giấy , Hà Nội
Đặt Câu Hỏi Với Luật Sư

Học vấn & Nghề nghiệp:

Đại học
Trung học
Nghề nghiệp

Sở thích:

Giới thiệu về bản thân:

Chữ ký:

Notice (8): Undefined variable: user_login [APP/View/Elements/sidebar-left.ctp, line 75]"/>

Thông tin cá nhân

Chờ tư vấn 0

Đã tư vấn 1

Tổng số bài viết 1

Notice (8): Undefined variable: user_login [APP/View/Elements/sidebar-left.ctp, line 87]" title="Chat luật sư">