Nguyễn thành Biển - nguyenthanhbien1945

Thông tin cơ bản:

Họ tên Nguyễn thành Biển
Xưng hô Ông
Ngày sinh 15/6/1945
Tỉnh thành Khánh Hoà
Website
Email nguyenthanhbien1945@yahoo.com
Điện thoại di động 01678291919
Điện thoại cố định 0258470462
Địa chỉ 60 đường Phong châu,phước hải,TP Nhatrang
Đặt Câu Hỏi Với Luật Sư

Học vấn & Nghề nghiệp:

Đại học
Trung học
Nghề nghiệp

Sở thích:

Giới thiệu về bản thân:

Chữ ký:

Notice (8): Undefined variable: user_login [APP/View/Elements/sidebar-left.ctp, line 75]"/>

Thông tin cá nhân

Chờ tư vấn 2

Đã tư vấn 0

Tổng số bài viết 2

Notice (8): Undefined variable: user_login [APP/View/Elements/sidebar-left.ctp, line 87]" title="Chat luật sư">