Trang chủ » Tư vấn luật » Hành chính

#112 22/04/24

Hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính do ủy ban nhân dân huyện ban hành

 

luật sư cho em hỏi vấn đề này ạ!

Trong trường hợp ủy ban nhân dân huyện ban hành một quyết định xử phạt vi phạm hành chính trái thẩm quyền thì quyết định đó có bị hủy bỏ không ạ?

Nếu hủy bỏ thì ai có thẩm quyền hủy bỏ?

Điều này được quy định ở đâu ạ?

Em xin cảm ơn luật sư!

#112 #20 14/02/14

Tham gia: 01/01/70
Gửi tin nhắn

Re:Hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính do ủy ban nhân dân huyện ban hành

Chào bạn!

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành trái thẩm quyền thì người bị xử phạt có quyền khiếu nại lên cấp trên trực tiếp để yêu cầu hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc có quyền khởi kiện vụ án hành chính theo quy định của luật Tố tụng hành chính năm 2013. Cụ thể

Điều 7 luật khiếu nại 2011 quy định. Trình tự khiếu nại

1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

2. Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ trưởng) thì người khiếu nại khiếu nại đến Bộ trưởng hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính. 

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

3. Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần hai của Bộ trưởng hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

#112 #348 06/09/17

Tham gia: 06/09/17
Gửi tin nhắn

Re:Hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính do ủy ban nhân dân huyện ban hành

cho mình hỏi chút là có quy định nào về thời hạn hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính không ạ? Trong bao lâu thì được hủy? hoặc là sau bao lâu thì không được hủy?

#112 #373 18/02/20

Tham gia: 18/02/20
Gửi tin nhắn

Re:Hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính do ủy ban nhân dân huyện ban hành

Awesome blog I enjoyed reading your articles. This is really informative post.
I am also sharing some nice stuff to you guys please go through it and take a review

https://www.optimalvirtualemployee.com/hire-web-developers-in-india/
https://www.optimalvirtualemployee.com/hire-web-developers-in-india/
https://www.optimalvirtualemployee.com/hire-wordpress-developers-in-india/
https://www.optimalvirtualemployee.com/services/

#112 #374 09/03/20

Tham gia: 18/02/20
Gửi tin nhắn

Hire Web Developer

Thanks for sharing this article. I would like to see more articles like this from you.
It is extremely nice to see the greatest details presented in an easy and understanding manner.

https://www.optimalvirtualemployee.com/hire-ios-developers-in-india/
https://www.optimalvirtualemployee.com/hire-software-developers/
https://www.optimalvirtualemployee.com/hire-mobile-app-developers-in-india/
https://www.optimalvirtualemployee.com/hire-full-stack-developer-in-india/
https://www.optimalvirtualemployee.com/hire-front-end-developers-in-india/

Tư vấn của luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư:

Trả lời nhanh