Trang chủ » Tư vấn luật » Doanh nghiệp

#199 19/07/24

Tham gia: 08/03/14
Gửi tin nhắn

tách đất trong quy hoạch nhưng chưa có quyết định thu hồi đất.

Tôi được bố tôi tách cho 400 m đất. nhưng đất nằm trong quy hoạch và chưa có quyết định thu hồi đất nhưng khi tôi ra phường Phú Xá -  Tp Thái Nguyên thì cán bộ tài nguyên và môi trường không làm thủ tục tách đất cho tôi  với lý do đất trong quy hoạch. vậy cho tôi hỏi tôi có được tách đất không ? nếu được thì kiến nghị ở đâu, cơ quan nào ?

#199 #102 09/03/14

Tham gia: 17/02/14
Gửi tin nhắn

Re:tách đất trong quy hoạch nhưng chưa có quyết định thu hồi đất.

Chào bạn!
Luật đất đai quy định:
​"Điều 106. Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; quyền được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 110; khoản 2 và khoản 3 Điều 112; các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 113; khoản 2 Điều 115; điểm b khoản 1, các điểm b, c, d, đ và e khoản 3 Điều 119; điểm b khoản 1, điểm b và điểm c khoản 2 Điều 120 của Luật này khi có các điều kiện sau đây:

a) Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

2. Người sử dụng đất được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Mục 4 Chương II của Luật này.".
            Do vậy, nếu không có quyết định hạn chế quyền sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền thì gia đình bạn được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định nêu trên.
           Nếu không đồng ý với quyết định của UBND huyện thì bạn có quyền khởi kiện theo quy định pháp luật.
 

#199 #107 14/03/14

Tham gia: 08/03/14
Gửi tin nhắn

Re:tách đất trong quy hoạch nhưng chưa có quyết định thu hồi đất.

Tôi chưa rõ câu trả lời của luật sư mong luật sư trả lời cụ thể cho Tôi để Tôi biết mình phải làm những gì.
Hiện nay gia đình Tôi có đủ các điều kiện dưới đây :
a) Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
b) Đất không có tranh chấp;
c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
d) Trong thời hạn sử dụng đất.
Nhưng chỉ có việc là đất nhà Tôi nằm trong quy hoạch nhưng chưa có quyết định thu hồi đất.
Vậy Tôi có quyền tách đất( bố mẹ cho con ) không ? 
Mong luật sự giành thời gian tư vấn giúp Tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn !

Tôi xin trích 1 số câu trả lời của đại biểu của một số địa phương khác về vấn đề này nhưng địa phương Tôi lại làm một kiểu.
"Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI (Cử tri thành phố Hà Tĩnh).

 •  
 • Câu hỏi: 

  Hiện nay, đất ở của nhân dân nằm trong vùng quy hoạch không được tách thửa nên việc thực hiện các quyền như chuyển nhượng, tặng cho, cầm cố thế chấp không tiến hành được. Đề nghị UBND tỉnh trả lời cho nhân dân rõ đất nằm trong vùng quy hoạch nhưng chưa có Quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì có được tách thửa không? hướng giải quyết? 

   

  Trả lời:

  Tại Khoản 2, Điều 29 Luật Đất đai 2003 quy định: “Trường hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố có diện tích đất phải thu hồi mà Nhà nước chưa thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng theo mục đích đã xác định trước khi công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; nếu người sử dụng đất không còn nhu cầu sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất và bồi thường hoặc hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

  Nhà nước nghiêm cấm mọi hoạt động tự ý xây dựng, đầu tư bất động sản trong khu vực đất phải thu hồi để thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trường hợp có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình gắn liền với đất phải thu hồi mà làm thay đổi quy mô, cấp công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép”.

  Như vậy, Luật Đất đai 2003 không cấm việc tách thửa trong khu vực quy hoạch nếu chưa có thông báo thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền và có đủ các điều kiện tối thiểu về diện tích, hình thể để tách thửa theo quy định. Tuy nhiên, việc tách thửa không được gắn với chuyển mục đích sử dụng đất (chỉ được sử dụng đất theo mục đích đã được xác định) và không được xây dựng mới. Vì vậy, các hộ gia đình, cá nhân có đất ở trong vùng quy hoạch vẫn có quyền thực hiện việc tách thửa và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tuy nhiên trên Giấy chứng nhận phải thể hiện nội dung thửa đất (hoặc một phần thửa đất) nằm trong quy hoạch và các hạn chế trong quá trình sử dụng đất (nếu có).

  - Trường hợp các hộ có nhu cầu xây dựng, sửa chữa cải tạo nhà ở và công trình đầu tư xây dựng trên đất thì phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

  - Trường hợp các hộ không được cơ quan có thẩm quyền cho phép xây dựng nhà ở hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất thì có quyền yêu cầu địa phương thu hồi đất và thực hiện bồi thường, GPMB, tái định cư theo quy định.

"

#199 #108 14/03/14

Tham gia: 08/03/14
Gửi tin nhắn

Re:tách đất trong quy hoạch nhưng chưa có quyết định thu hồi đất.

Tôi chưa rõ câu trả lời của luật sư mong luật sư trả lời cụ thể cho Tôi để Tôi biết mình phải làm những gì.
Hiện nay gia đình Tôi có đủ các điều kiện dưới đây :
a) Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
b) Đất không có tranh chấp;
c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
d) Trong thời hạn sử dụng đất.
Nhưng chỉ có việc là đất nhà Tôi nằm trong quy hoạch nhưng chưa có quyết định thu hồi đất.
Vậy Tôi có quyền tách đất( bố mẹ cho con ) không ? 
Mong luật sự giành thời gian tư vấn giúp Tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn !

Tôi xin trích 1 số câu trả lời của đại biểu của một số địa phương khác về vấn đề này nhưng địa phương Tôi lại làm một kiểu.
"Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI (Cử tri thành phố Hà Tĩnh).

 •  
 • Câu hỏi: 

  Hiện nay, đất ở của nhân dân nằm trong vùng quy hoạch không được tách thửa nên việc thực hiện các quyền như chuyển nhượng, tặng cho, cầm cố thế chấp không tiến hành được. Đề nghị UBND tỉnh trả lời cho nhân dân rõ đất nằm trong vùng quy hoạch nhưng chưa có Quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì có được tách thửa không? hướng giải quyết? 

   

  Trả lời:

  Tại Khoản 2, Điều 29 Luật Đất đai 2003 quy định: “Trường hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố có diện tích đất phải thu hồi mà Nhà nước chưa thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng theo mục đích đã xác định trước khi công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; nếu người sử dụng đất không còn nhu cầu sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất và bồi thường hoặc hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

  Nhà nước nghiêm cấm mọi hoạt động tự ý xây dựng, đầu tư bất động sản trong khu vực đất phải thu hồi để thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trường hợp có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình gắn liền với đất phải thu hồi mà làm thay đổi quy mô, cấp công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép”.

  Như vậy, Luật Đất đai 2003 không cấm việc tách thửa trong khu vực quy hoạch nếu chưa có thông báo thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền và có đủ các điều kiện tối thiểu về diện tích, hình thể để tách thửa theo quy định. Tuy nhiên, việc tách thửa không được gắn với chuyển mục đích sử dụng đất (chỉ được sử dụng đất theo mục đích đã được xác định) và không được xây dựng mới. Vì vậy, các hộ gia đình, cá nhân có đất ở trong vùng quy hoạch vẫn có quyền thực hiện việc tách thửa và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tuy nhiên trên Giấy chứng nhận phải thể hiện nội dung thửa đất (hoặc một phần thửa đất) nằm trong quy hoạch và các hạn chế trong quá trình sử dụng đất (nếu có).

  - Trường hợp các hộ có nhu cầu xây dựng, sửa chữa cải tạo nhà ở và công trình đầu tư xây dựng trên đất thì phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

  - Trường hợp các hộ không được cơ quan có thẩm quyền cho phép xây dựng nhà ở hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất thì có quyền yêu cầu địa phương thu hồi đất và thực hiện bồi thường, GPMB, tái định cư theo quy định.

"

#199 #113 21/03/14

Tham gia: 21/02/14
Gửi tin nhắn

Re:tách đất trong quy hoạch nhưng chưa có quyết định thu hồi đất.

Đất trong quy hoạch có thể ở trong nhiều giai đoạn khác nhau. Bạn nên tìm hiểu kỹ vì một số thông tin liên quan đến quy hoạch dù nhà nước bắt buộc phải công bố, nhưng chính quyền không công bố cho người dân. 

Tư vấn của luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư:

Luật sư : Thạc sĩ Đặng Văn Cường

LUẬT SƯ VIỆT NAM - TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư Hà Nội

- Địa chỉ: Số 65B phố Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại: 0977 999 896 -  0246 29 29 386 - 02437 327 407

- Gmail: LuatsuChinhPhap@gmail.com
- Website: http://trungtamtuvanphapluat.vn
-  https://www.facebook.com/luatsuchinhphap

Trả lời nhanh