Trang chủ » Tư vấn luật » Hôn nhân, Thừa kế

#118 12/06/24

Tham gia: 16/02/14
Gửi tin nhắn

Làm thế nào với tài sản trước hôn nhân

 Thưa luật sư, xin nhờ luật sư tư vấn dùm về việc tài sản trước hôn nhân trong trường hợp sau ạ:

Bà A đã ly hôn và có 2 con riêng, bây giờ sắp tái hôn với người khác. Vậy tài sản riêng của bà trước khi tái hôn (nhà cửa, tài khoản tiết kiệm ngân hàng,...) có được xem như tài sản chung của vợ chồng sau khi tái hôn không? Và bà A cần làm gì để chứng minh đó là tài sản của bà đã có trước hôn nhân? Trong trường hợp viết di chúc, bà A có quyền đơn phương quyết định cho số tài sản đó cho các con riêng của mình hay không?

Xin cảm ơn luật sư.

#118 #22 16/02/14

Tham gia: 01/01/70
Gửi tin nhắn

Re:Làm thế nào với tài sản trước hôn nhân

 Chào bạn!

Luật hôn nhân và gia đình quy định về tài sản riêng như sau:

"Điều 32. Tài sản riêng của vợ, chồng

1. Vợ, chồng có quyền có tài sản riêng.

Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại khoản 1 Điều 29 và Điều 30 của Luật này; đồ dùng, tư trang cá nhân.

2. Vợ, chồng có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung.

Điều 33. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng

1. Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này.

2. Vợ, chồng tự quản lý tài sản riêng; trong trường hợp vợ hoặc chồng không thể tự mình quản lý tài sản riêng và cũng không ủy quyền cho người khác quản lý thì bên kia có quyền quản lý tài sản đó.

3. Nghĩa vụ riêng về tài sản của mỗi người được thanh toán từ tài sản riêng của người đó.

4. Tài sản riêng của vợ, chồng cũng được sử dụng vào các nhu cầu thiết yếu của gia đình trong trường hợp tài sản chung không đủ để đáp ứng.

5. Trong trường hợp tài sản riêng của vợ hoặc chồng đã được đưa vào sử dụng chung mà hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng đó là nguồn sống duy nhất của gia đình thì việc định đoạt tài sản riêng đó phải được sự thỏa thuận của cả vợ chồng.".

        Vì vậy, theo thông tin bạn nêu thì những tài sản có trước hôn nhân (cuộc hôn nhân sau) là tài sản riêng của bà A. Bà A có toàn quyền định đoạt đối với những tài sản đó. Tuy nhiên bà A phải có chứng cứ chứng minh thời điểm hình thành các khối tài sản đó là trước khi kết hôn.

Tư vấn của luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư:

Trả lời nhanh