Trang chủ » Mẫu hợp đồng, văn bản

- Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
- Mẫu hợp đồng tặng cho bất động sản
- Mẫu hợp đồng vay tài sản có biện pháp đảm bảo
- Mẫu hợp đồng thuê nhà (Văn phòng)
- Mẫu hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Mua bán chuyển nhượng bất động sản là một loại giao dịch dân sự phổ biến, tính chất quan trọng bới giá trị hợp đồng lớn, thủ tục phức tạp và rất dễ phát sinh tranh chấp. Vì vậy, cả bên mua và bên bán đều rất thận trọng đối với giao dịch này. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì nhà đất phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì mới đủ điều kiện tham gia giao dịch chuyển...
- Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh
Biểu mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh