Trang chủ » Bảo mật thông tin » Điều khoản sử dụng dịch vụ tại website

Điều khoản sử dụng dịch vụ tại website Trungtamtuvanphapluat.vn - Luatsuchinhphap.hanoi.vn
 
Điều 1: Điều khoản sử dụng
Là các quy định liên quan đến việc sử dụng dịch vụ trên website luatsuchinhphap.hanoi.vn - trungtamtuvanphapluat.vn Người dùng khi đăng ký, và sau khi đã đăng ký đều phải tuân thủ những quy định này.

Điều 2: Thay đổi quy định
luatsuchinhphap.hanoi.vn - trungtamtuvanphapluat.vn có thể thay đổi quy định theo các chính sách của cửa hàng. Khi có thay đổi, chúng tôi sẽ đăng tải một phiên bản lên website http://luatsuchinhphap.hanoi.vn. Phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực tại thời điểm được đăng. Sau khi quy định thay đổi, nếu người dùng đang sử dụng dịch vụ trên website luatsuchinhphap.hanoi.vn hoặc trungtamtuvanphapluat.vn, chúng tôi coi người dùng đã chấp nhận tất cả các quy định mới.

Điều 3: Sử dụng dịch vụ
Người dùng sử dụng dịch vụ trên website luatsuchinhphap.hanoi.vn - trungtamtuvanphapluat.vn là người đã đăng ký sử dụng dịch vụ theo quy định của cửa hàng luatsuchinhphap.hanoi.vn, và được luatsuchinhphap.hanoi.vn chấp nhận sự đăng ký đó.

Điều 4:  Quản lý thông tin
Sau khi bàn giao các thông số quản trị dịch vụ cho người dùng, website luatsuchinhphap.hanoi.vn không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của những thông tin từ website của người dùng. luatsuchinhphap.hanoi.vn không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho người dùng và bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, đặc biệt, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của website luatsuchinhphap.hanoi.vn.

Điều 5: Tạm ngừng cung cấp dịch vụ
Website luatsuchinhphap.hanoi.vn - trungtamtuvanphapluat.vn có quyền ngưng cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào trong các trường hợp sau:
- Người dùng dùng website vào bất kỳ mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam.
- Người dùng gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, đe doạ, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm… hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kỳ cách thức nào.
·- Người dùng lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kỳ quyền sỡ hữu trí tuệ hoặc các quyền hạn của bất kỳ cá nhân nào.
·- Người dùng sử dụng website để phá hoại một website khác.
·- Người dùng sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.
·- Người dùng sử dụng website hoặc tài khoản của mình để xâm nhập trái phép vào dịch vụ khác hoặc gây ảnh hưởng đến người dùng khác của website dthshop.vn.

Điều 6: Quản lý tài khoản quản trị
Người dùng giữ một cách an toàn các thông tin nhận biết, mật khẩu hay những thông tin, mặt khác liên quan đến tài khoản của mình và lập tức thông báo cho website luatsuchinhphap.hanoi.vn khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác.

Điều 7: Giải quyết tranh chấp, luật áp dụng
Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và cửa hàng luatsuchinhphap.hanoi.vn, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị. Trong trường hợp không giải quyết được giải quyết theo pháp luật.

Văn phòng luật sư Chính Pháp - Đoàn luật sư Hà Nội